SEMİNERLER

Güncel Seminerler


 • Eğitim modelleri ve gelişime etkisi
 • Bir olgunlaşma süreci olarak ergenlik
 • Çocuklarda öfke kontrolsüzlüğü ile başa çıkma
 • Anaokuluna giriş aşamasının bir değerlendirmesi
 • Okul öncesi çağdaki çocukların dürtüselliği ile başa çıkmak
 • Okul öncesi çağda sosyal davranış bozukluğu – semptomlar ve önlemler
 • Çocuklarda özgüven ve öz yeterliğin desteklenmesi
 • Olgunlaşma sürecinde ergenlik dönemi – Zamanın şartları, aile içi zorluklar ve çözüm yolları
 • Yaşa uygun eğitim – kardeşler arası uyumu destekleme
 • Kardeş rekabetleri – kardeşler arasındaki sağlıklı iletişimi teşvik etme
 • Çocuklarda psikososyal gelişime giriş
 • Okul öncesi çağda gelişim aşamaları ve gelişimlerini destekleme imkanları
 • Eğitimde sınırların belirlenmesi – anlam ve olanaklar
 • Aşırı yüklenmeye karşı istikrarlı eğitim
 • “Benim çocuğum inatçı”
 • Kişisel irade ve inatçılık – sınırlar. “İtaatsizliği” anlamak ve başa çıkmak
 • İnatçılık döneminde otorite savaşları – “sağlıklı”, destekleyici yaklaşım ve stresi azaltma

Çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik seminerler


Okul problemleriyle alakalı seminerler


 • Okul eğitimi – ebeveynleri için değeri ve çocuklara yansıyanlar
 • Çocuklarda konsantrasyon ve dikkat problemleri
 • Çocuklarda öğrenme ve bilişsel bozukluklar
 • Okul fobisi
 • Mobbing veya akran zorbalığı (bullying)
 • Okul: başarı kaygısı, okul motivasyonu, sosyal beceriler
 • Psikolojik rahatsızlıklara genel bakış
 • Ruh sağlığını belirleyen etkenler ve dengeleyen tedbirler

Psikolojik sağlık seminerleri


Kişisel gelişim seminerleri


 • Özgüven geliştirme
 • Sağlıklı iletişim ve çatışma yönetimi
 • Şiddet – şiddet türleri ve önlem stratejileri
 • Okul fobisi
 • Sosyal becerileri güçlendirme
 • Şiddet türleri ve aktarımı
 • Teknoloji çağında psikolojik sağlık ve çocuklara yansıyanlar
 • Sağlıklı sosyal medya kullanımına yönelik farkındalık “Ekran bağımlılığı”
 • Sosyal medya ve eğitimde “ekran kullanım zamanının” yönetimi

Kişisel gelişim seminerleri


Psikolojik hastalıklara dair seminerler


 • Ruh sağlığı ve depresyon
 • Depresyon – yaygınlık, semptomlar, depresyonla başa çıkma ve tedavi imkanları
 • “Komorbid” rahatsızlıklar perspektifinde depresyon ve anksiyete
 • Çocuklarda depresyon ve anksiyete bozuklukları
 • Erken çocukluk döneminde depresyon
 • Hiperaktivite ile başa çıkma
 • Dil gelişimi ve iki dilli olmanın özellikleri
 • Ayrılık/Boşanma sonrası çocukların psikososyal ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
 • İlkokul çağında cinsel eğitim – ebeveynler ve çocuklar için zorluklar
 • Ruh sağlığının risk ve koruyucu faktörlerinin kültürel temelleri
 • Dini eğitimde sık yapılan hatalar ve psikolojik sonuçları
 • Ahlaki veya dini eğitimde tehlikeler veya çıkmaz sokaklar
 • Kültürel ritüellerin etkileri ve psikozlar
 • Kültür ve kimlik çatışmaları
 • Geleneksel cinsiyete özgü yetiştirme modelleri – toplumsal değişimler ve etkileri
 • Ruh sağlığı ve kadın olarak rol(ler) – göç bağlamında değerlendirmeler
 • Camilerde eğitmen – öğrenci psikolojisi karşılaştırması
 • Ölüm, matem ve yakınlara manevi destek konularına psikolojik giriş

Spesifik konulardaki seminerler


Klinik Psikolog Viyana

İletişim


Weinberggasse 60/21/R1

A-1190 Viyana

+43 676 96 040 97

office@psy-praxis-pol.at