Masal TerapisiKlinik Psikolog Viyana

Çocukların dünyasını keşfetmek, kendi dünyalarında neyle meşgul olduklarını, hangi noktada zorlandıklarını, hangi durumla baş etmeye çalıştıklarını öğrenmek her zaman kolay değildir. Bu yüzden ruh sağlığı uzmanları çeşitli araçlar kullanır. Masal terapisi de bu araçların başında gelmektedir.

Masallar her ne kadar kurmaca metinler olsa da iyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış, gibi tezatları barındırmasıyla, yapılan eylemlerin neticelerinden kıssalar sunmasıyla hayatın küçük bir simülasyonu gibidir. Bununla beraber küçük yaşlardan itibaren çocuklar masallara aşina hale gelir. Masallar vesilesiyle çocuklar toplumdaki değer yargılarını, toplumda istenen ya da istenmeyen davranışları, erdemleri öğrenirler. Masalların bir diğer dikkat çekici yönü de olay örgüsünde mübalağa sanatından sıklıkla faydalanmasıdır. Bu, çocuklar için çok ilgi çekicidir çünkü bu tür abartılı öğeler çocukların günlük anlatılarında da sıklıkla görülmektedir. Bununla beraber tıpkı masallardaki anlatılar gibi çocuklar da çoğu zaman doğrudan anlatamadıkları şeyleri oyunlarında başka bir şeye benzeterek, ya da anlatmak istediği durumu oyunda canlandırarak anlatmak isterler. Çocukların bu yansıtma özelliği masal terapisinin temelini oluşturur.Yukarıda bahsedilen özelliklerden dolayı çocuklar masalları çok sever. Bu sebeple masallar çocukla iletişime geçmede ve bir ilişki kurmada iyi bir terapötik yöntemdir. Masal terapisi işte bu noktadan hareketle çocuklarla yapılan psikolojik değerlendirmede, çocuğun güncel psikolojik durumunu anlamada ve bu sorunun üstesinden gelmede uzmanlar için çok etkili bir araçtır. Masal terapisi her ne kadar çocuklarda kullanılan bir enstrüman olsa da yetişkinler için de başarılı sonuçlar vermektedir, çünkü çocuklar gibi yetişkinler de belirli konularda veya durumlarda duygularını, düşüncelerini, yaşadığı zorlukları bir başkasına aktarmakta zorlanır.